Tillgänglighet

Tillgänglig konsthobby -logo

Att börja använda Tillgänglig konsthobby -märket innebär följande på webbplatsen:

Vi vill att barn som behöver stöd ska delta i vår verksamhet och informerar om det öppet och aktivt med hjälp av det här märket. Vi strävar efter att hitta så tillgängligt innehåll som möjligt för webbplatsen. På webbplatsen finns innehåll på olika språk och innehåll som inte är bundet till något språk. Webbplatsen har utvecklats i enlighet med webbtillgänglighetsdirektivet WACG 2.1.

För att vi ska nå användare i hela landet kommunicerar vi regelbundet och på bred front i olika miljöer om att webbplatsen finns.

Vi inhämtar kunskap om hur det är att arbeta med barn i behov av särskilt stöd och är beredda att prova inkludering.

Vi inbillar oss inte att vi vet allt, och därför behöver vi samarbeta med användarna.

Webbplatsen utvecklas i samarbete med expertorganisationer och användare som behöver stöd. För oss kan du öppet och i förtroende berätta om barnets behov av stöd och olika behov med tanke på innehållet.

Vårt mål är att alla barn ska hitta något intressant att göra på webbplatsen och inspireras till att prova på olika saker.

Vi strävar efter att göra webbplatsens innehåll så mångsidigt som möjligt. Vi erbjuder innehåll med varierande längd och svårighetsnivå inom flera olika konstformer.

Vi försöker hålla webbplatsens visuella utseende och språk så tydliga som möjligt. Vårt mål är att allt material på webbplatsen ska vara lättbegripligt, lättförståeligt och lättläst även med läsprogram.

Vi har absolut nolltolerans mot mobbning och diskriminering. Vi ser till att allt innehåll på webbplatsen är icke-diskriminerande och respekterar alla befolkningsgrupper.

I avsnittet Tillgänglighet berättar vi om tillgängligheten på harrastakotona.fi.

Vårt mål är en tillgänglig webbplats.

Det är gratis att använda webbplatsen.