Saavutettavuus

Saavutettava taideharrastus - teksti ja logo

Saavutettava taideharrastus-merkin käyttöönotto tarkoittaa sivustolla, että:

Haluamme toimintaamme lapsia jotka tarvitsevat tukea, ja viestimme siitä avoimesti ja aktiivisesti tämän merkin avulla. Sivustolle pyritään löytämään mahdollisimman saavutettavaa sisältöä. Sivustolta löytyy erikielisiä sisältöjä sekä sisältöjä, jotka eivät ole kielisidonnaisia. Sivusto on tehty WACG 2.1 – saavutettavuusdirektiivin mukaisesti.

Sivuston olemassaolosta viestitään laajasti ja säännöllisesti eri ympäristöissä, jotta tavoitamme käyttäjät valtakunnallisesti.

Hankimme osaamista erityistä tukea tarvitsevien lasten kanssa toimimisesta ja olemme valmiita kokeilemaan inkluusiota.

Emme kuvittele tietävämme kaikkea, siksi tarvitsemme yhteistyötä käyttäjien kanssa.

Sivuja kehitetään tehdään yhdessä asiantuntijaorganisaatioiden ja tukea tarvitsevien käyttäjien kanssa.

Meille voi avoimesti ja luottamuksellisesti kertoa lapsen tuen tarpeesta ja erilaisista tarpeista sisältöjä koskien.

Tavoitteemme on, että jokainen lapsi löytää sivustolta kiinnostavaa tekemistä ja innostuu kokeilemaan.

Sivuston sisältö pyritään toteuttamaan mahdollisimman monipuolisesti.

Tarjoamme eri kestoisia ja haastetasoltaan erilaisia sisältöjä lukuisista eri taidelajeista.

Sivuston visuaalinen ilme ja kieli pidetään mahdollisimman selkeänä. Pyrkimyksemme on, että kaikki materiaali sivustolla on selkokielistä, ymmärrettävää ja helposti luettavaa myös lukuohjelmilla.

Olemme ehdottomasti kiusaamista ja syrjintää vastaan. Pidämme huolta, että kaikki sisältö sivuilla on syrjinnästä vapaata ja kunnioittaa kaikkia väestöryhmiä.

Saavutettavuus-sivulla kerrotaan harrastakotona.fi:n esteettömyydestä.

Tavoitteenamme on esteetön sivusto.

Sivuston käyttö on maksutonta.