Ge tips om material

Ge tips om material till webbplatsen! Vi länkar till konstpedagogiskt videomaterial som är professionellt producerat, till webbplatser som samlar fritidsaktiviteter som barn och unga kan syssla med på distans, till virtuella besök samt till konserter och föreställningar på webben. 

Materialet ska finnas på en annan plattform på webben, till exempel i YouTube eller på utgivarens webbplats.

De som producerat materialet ansvarar själva för användarrättigheterna till texterna, bilderna och ljudmaterialet.

Fyll i blanketten bakom länken. Allt föreslaget material kontrolleras, och det läggs inte nödvändigtvis ut på webbplatsen Hemmahobbyer. Innehållet på webbplatsen följer principerna om en högklassig barnkultur (på finska Lastenkulttuurin laatukäsikirja). Kriterierna för att materialet ska kunna tas med finns nedanför länkarna till blanketterna.

Blankett på svenska

Blankett på finska

Tillgängligt och barnorienterat material

Innehållet i aktiviteterna granskas på förhand. Med tanke på en högklassig barnkultur är kriterierna för att materialet ska kunna tas med

  • barnorientering 
  • professionalitet 
  • tillgänglighet 
  • upplevelseinriktning. 

Det material som publiceras ska vara avgiftsfritt och får inte kräva inloggning.

Vi lägger bara ut sådant material som riktar sig direkt till barn eller unga eller bådadera. Materialet vänder sig direkt till barn, unga eller familjer.

Material för pedagoger (t.ex. läromedel, metodhandböcker eller i huvudsak skriftliga instruktioner) samlas på https://www.lastenkulttuuri.fi/etaopetus/ (på finska).

På webbplatsen sorteras materialet under rubrikerna Konstaktiviteter, Virtuella besök, Inspelningar och Det händer på webben. Under Konstaktiviteter finns dessutom en indelning enligt konstart. Eftersom vi vill att användaren ska ha så direkt åtkomst till innehållet som möjligt publicerar vi i regel enskilt innehåll eller specifika uppgiftsblock på Hemmahobbyer, inte hela webbplatser eller länklistor.

Innehåll i Instagram eller Facebook publicerar vi med åldersrekommendationen ”över 13 år”, eftersom det enligt Instagrams och Facebooks användarvillkor är den nedre åldersgränsen för användare. Om det innehåll som vi har blivit tipsade om riktar sig till betydligt yngre men finns på dessa plattformar publicerar vi inte det på Hemmahobbyer. 

Barnorienterat och upplevelseinriktat betyder att vi till webbplatsen väljer ut innehåll som verkligen intresserar och inspirerar barn. Det som riktar sig till barn är inte nödvändigtvis barnorienterat. 

Tillgänglighet i det här sammanhanget betyder bl.a. att materialet ska vara välstrukturerat och webbplatserna och innehållet lätta att använda (t.ex. länkarna går direkt till materialet, bild- och videoinstruktioner istället för mängder av text). Språket i materialet och på webbplatsen är förståeligt och begreppen är inte för svåra.

Vi tar bara in tekniskt tillgängligt material som är lätt att använda. Därför faller innehåll som kräver programmet Adobe Flash vanligen bort, eftersom de inte fungerar på mobila enheter och de flesta webbläsare inte stöder Flash.

Om innehållet går ut på att utforska fysiska platser i en stad publicerar vi inte det på Hemmahobbyer. Webbplatsen riktar sig till barn och unga runtom i Finland och ska vara ett stöd i hemmahobbyer. Aktiviteterna kan också gå ut på att röra sig i närmiljön, men vi förväntar oss inte att någon ska resa till en annan ort. På en virtuell resa kan man däremot bege sig till och med jorden runt!

Professionalitet betyder att materialet är högklassigt och producerat av professionella kulturarbetare och konstnärer. Allt innehåll gås igenom och väljs ut till webbplatsen av professionella.

Upplevelseinriktning och aktivitet i det här sammanhanget betyder att materialet utgår från olika konstarter och konstmetoder, innehållet stimulerar så många olika sinnen som möjligt och det aktiverar barn och unga att göra något och prova på själva. Inspelningarna och de virtuella besöken riktar sig till barn och unga och bjuder på unika upplevelser.

Vad är det fråga om?

Webbplatsen Hemmahobbyer riktar sig till barn och unga. Här finns idéer och instruktioner för att uppleva, prova på och syssla med konst hemma, på fritiden eller som ett led i undervisningen.

På webbplatsen finns ett brett urval av konstaktiviteter och upplevelser. Gruppen bakom Hemmahobbyer har gått igenom allt innehåll och förvissat sig om att det är lämpligt för barn och unga.