Vinkkaa sisältöä

Vinkkaa sisältöä sivulle! Linkitämme sivulle ammattilaisten tuottamaa taidekasvatuksen videomateriaalia, linkkejä sivustoille, jotka kokoavat lapsille ja nuorille etäharrastusmahdollisuuksia, linkkejä virtuaalivierailuille sekä verkossa tapahtuviin konsertteihin ja esityksiin. 

Sisällön tulee sijaita verkossa toisella alustalla, kuten YouTubessa tai sisällöntuottajan omilla verkkosivuilla.

Jokainen sisällöntuottaja vastaa itse sisällössään käyttämiensä tekstien, kuvien ja äänien käyttöoikeuksista.

Täytä linkin lomake. Ehdotetut sisällöt tarkistetaan ja voidaan jättää myös julkaisematta Harrasta kotona -sivustolla. Noudatamme sivujen sisällöissä laadukkaan lastenkulttuurin periaatteita (Lastenkulttuurin laatukäsikirja).

Huom! Julkaisukriteerit löydät lomakelinkkien alta.

Lomake suomeksi

Lomake ruotsiksi

Sisällön saavutettavuus ja lapsilähtöisyys

Harrastussisällöt käydään läpi ennen julkaisemista. Julkaisemisen kriteereitä ovat  laadukkaan lastenkulttuurin näkökulmasta:

  • lapsilähtöisyys 
  • ammattimaisuus 
  • saavutettavuus 
  • kokemuksellisuus. 

Julkaistavien sisältöjen tulee olla maksuttomia, eivätkä ne saa vaatia kirjautumista

Julkaisemme tällä sivustolla ainoastaan sisältöjä, jotka ovat suunnattu suoraan lapselle ja/tai nuorelle.  Materiaaleissa puhutellaan suoraan  lasta, nuorta tai perhettä.

Kasvattajille suunnatut sisällöt (esim. oppimateriaalit menetelmäoppaat tai pääsääntöisesti kirjalliset ohejistukset toiminnan toteuttamiseksi) kerätään osoitteeseen https://www.lastenkulttuuri.fi/etaopetus/ 

Sisällöt sijoitetaan sivustolle Tekemistä, Virtuaalivierailut, Esitystallenteet ja Tapahtumat verkossa -otsikoiden alle. Tekemistä-otsikon alla sisällöt on lisäksi ryhmitelty taiteenaloittain. Sivuston käyttäjän tulee päästä mahdollisimman suoraan sisältöihin, siksi sivustolla julkaistaan pääsääntöisesti yksittäisiä sisältöjä tai selkeitä tehtäväkokonaisuuksia, ei kokonaisia verkkosivustoja tai linkkilistoja.

Julkaisemme Instagramissa tai Facebookissa olevat sisällöt ikäsuosituksella “yli 13v”, sillä se on Instagramin ja Facebookin käyttöehtojen mukainen käyttäjän alaikäraja. Jos vinkattu sisältö on suunnattu selvästi nuoremmille, mutta sijaitsee ko. alustoilla, emme julkaise sitä tällä sivustolla. 

Sisällön lapsilähtöisyys ja kokemuksellisuus tarkoittaa, että sivustolle valitaan aidosti lasta kiinnostavia ja innostavia sisältöjä. Lapsille suunnattu ei välttämättä ole lapsilähtöinen. 

Saavutettavuus näillä sivustoilla tarkoittaa mm. materiaalin selkeyttä, sivustojen ja materiaalien helppokäyttöisyyttä (esim. linkit ohjautuvat suoraan materiaaliin, kuvallisia ja video-ohjeita runsaan tekstin sijaan). Materiaaleissa ja sivuilla käytettävä kieli on ymmärrettävää eikä käsitteet ole liian vaikeita.

Sivustolle valitaan vain teknisesti saavutettavissa olevia sisältöjä, joita on helppo käyttää. Tästä syystä esimerkiksi Adobe Flash-ohjelman käyttöä vaativat sisällöt on rajattu pääosin pois, sillä ne eivät toimi mobiililaitteilla eikä useimmat verkkoselaimet tue Flashia.

Jos sisältö ohjaa tutkimaan tiettyjä fyysisiä paikkoja tietyissä kaupungeissa, emme julkaise sitä tällä sivustolla. Sivusto on suunnattu ympäri Suomea asuville lapsille ja nuorille kotona harrastamisen tueksi. Kotona harrastaminen voi olla myös lähiympäristössä liikkumista, mutta emme odota kenenkään matkustavan toisille paikkakunnille tässä yhteydessä. Virtuaalimatkoja sen sijaan tehdään vaikka ympäri maailmaa!

Ammattimaisuus tarkoittaa, että aineisto on kulttuuri- ja taidealan ammattilaisen tuottamaa, laadukasta sisältöä. Sivujen kaikki sisällöt käydään läpi ja valikoidaan sivustolle soveltuvaksi ammattilaisten toimesta.

Kokemuksellisuus, elämyksellisyys ja toiminnallisuus näillä sivuilla tarkoittavat, että aineistot perustuvat eri taiteenlajeihin ja taidemenetelmiin, sisällöt ovat mahdollisimman moniaistisia ja että ne aktivoivat lapsia ja nuoria toimimaan ja kokeilemaan itse. Esitystallenteet ja virtuaalivierailut on suunnattu lapsille ja nuorille ja niiden kautta pääsee kokemaan ainutlaatuisia elämyksiä.

Haluatko lisätietoja sisältöjen vinkkaamisesta ja julkaisemisesta?

Lue Usein kysytyt kysymykset ja vastaukset, voit myös lähettää sähköpostia: harrastakotona@gmail.com.