För skolor

Konst- och kulturlektioner för skolor 

Mål: Att lära sig om olika konstformer, experimentera med innehåll utifrån egna intressen och lära sig att diskutera konst.

Målgrupp: Lämplig för alla åldrar.

Vad behövs? Tillgång till Internet, en dator, surfplatta eller mobiltelefon för varje par och ett lämpligt utrymme för aktiviteten.

Varaktighet: 45-90 minuter

1. Gå kort igenom webbplatsen harrastakotona.fi tillsammans med eleverna (ca 5 minuter).

2. Dela in eleverna i par och ge grupperna ca 10-15 minuter att utforska webbplatsen och välja innehåll att prova.

Instruktionerna kan till exempel vara:

 • en konstform som de inte känner till
 • en konstform som de känner väl
 • det mest intressanta innehållet
 • det häftigaste innehåll
 • det roligaste innehållet osv.

När paren gör sina val bör de ta hänsyn till den tid som står till förfogande!

När valet är gjort ska paret skriva ner varför de valde detta innehåll.

3. Ge eleverna 15-25 minuter

 • att experimentera eller genomföra innehållet
 • diskutera med partnern hur de kände sig och om de skulle vilja göra om det – partnern bör skriva ner de viktigaste idéerna från diskussionen 

4. Ge 15-30 minuter, beroende på gruppens storlek, för att presentera innehållet.

Paren presenterar eventuella resultat och vad de har provat och lärt sig.

Stödfrågor:

 • Varför valde du just denna konstform eller detta innehåll?
 • Vad var det roligaste eller mest intressanta med att göra eller experimentera med konstinnehållet?
 • Vilken del av experimentet var du mest nöjd med?
 • Var någon av dem svår eller omöjlig att genomföra?
 • Vad skulle du vilja prova härnäst?

5. Slutligen, diskutera teman.

 • Vad tror eller tänker barn att konst och kultur är?
 • Vilken typ av konst och kultur är de intresserade av?
 • Vilken konst- eller kulturform är viktig för dig?