Litteratur och ordkonst

länk ordkonst.fi
Tips och övningar för barn i olika åldrar.
Utgivare: Sydkustens ordkonstskola
En ramsa om ett litet äpple, med rörelser.
Målgrupp: under 6 år.
Längd: 00:31 min.
Utgivare: Vantaa RimCirkus
länk kimitoöns bibliotek blackout poetry
Blackout poetry är återanvändning av ord. Skapa poesi utifrån färdig text! Se instruktioner från videon.
Målgrupp: Över 13 år
Längd: 01:26 min
Utgivare: Kimitoöns bibliotek
RimCirkus Snigelramsa med rörelser.
Målgrupp: under 6 år.
Längd: 00:43 min.
Utgivare: Vantaa RimCirkus.
länk Ordäventyret
Aktivitet där barn parar ihop ord och bild på flera språk tillsammans med en vuxen. Den vuxna läser upp ord som hör ihop med en bild och barnen får visa på bilden var de tror att orden hör hemma. Materialet innehåller fyra konstverk med tillhörande ordlistor.
Utgivare: Luckan barnkultur